Khamis, Januari 05, 2012

CONTOH RPT BAHASA ARAB KSSR DAN KBSR

(Sila klik pada link di atas)

Semoga contoh-contoh ini membantu Tuan/Puan untuk membina RPT sendiri

Selasa, Januari 03, 2012

Persedian Perseolahan 2012 SMKA/ SMK (KAA)/ SABK

Senarai Semak Pelaksanaan Bahasa Arab SMK

Bahan Kurikulum :
 • Sukatan Pelajaran Bahasa Arab
 • Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab (Tingkatan 1 - 5)
 • Rancangan Pengajaran Tahunan
 • Rancangan Pengajaran Harian
Program Khas : (Tahbib al Lughah)
 • Tingkatan 1
 • Bermula minggu kedua sesi persekolahan
 • Modul - boleh gunakan modul sedia ada dengan sedikit pengubahsuaian mengikut keperluan
Pastikan perkara-perkara di atas di sediakan semasa persekolahan bermula.

Terima kasih.

Selamat Datang Sesi Persekolahan 2012

Senarai Semak untuk pelaksanaan Bahasa Arab SK 2012 :
1. Bahan Kurikulum:
 • Dokumen Standard Tahun 1 & 2 (KSSR)
 • Sukatan Pelajaran Edisi 2004 (Tahun 6)
 • Sukatan Pelajaran Edisi 2006 (Tahun 3-5)
 • Huraian Sukatan Pelajaran (Tahun 3-6)
 • Rancangan Pengajaran Tahunan (sudah dibimbing semasa kursus)
 • Rancangan Pelajaran Harian (sudah dibimbing semasa kursus)
2. Program Khas: Transisi Tahun 1
 • Modul dibekalkan oleh Bhg Pembangunan Kurikulum
 • Pemantauan oleh Bhg Pemb Kurikulum, KPM (6 Januari- 2 Februari 2012)
 • Tempoh Pelaksanaan : 4 minggu pertama persekolah
Bahan-bahan telah dibekalkan dan diberi bimbingan semasa kursus KSSR yang lalu. Sila pastikan semua bahan disediakan semasa sesi persekolahan.

Terima kasih dan Selamat Menjalankan Tugas...
 

©2009 Blog Bahasa Arab | by TNB